Tagi: ‘haplogrupa R1a1’



Czesław Białczyński – Słowiańszczyzna a Wielka Zmiana.